Järvenpään lukion opiskelijakunta vaatii lukion sulkemista toistaiseksi koronapandemian vuoksi

SARS-CoV-2-viruksen aiheuttaman COVID-19 leviämisen ehkäisemiseksi Järvenpään lukion opiskelijakunta vaatii Järvenpään lukion sulkemista seuraaviksi viikoiksi. Suomen hallitus on määrännyt kaikki yli 500 henkilön tilaisuudet peruutettaviksi, ja Järvenpään kaupunki on tiukentanut linjaa entisestään peruuttamalla yli 50 henkilön tapahtumia. Järvenpään lukiossa opiskelee ja työskentelee yhteensä noin 1000 henkilöä, mikä ylittää hallituksen linjauksen kaksinkertaisesti ja Järvenpään kaupungin toimet ainakin 20-kertaisesti.

Järvenpäässä on jo todettu ainakin yksi koronavirustartunta, ja viruksen leviämisen mahdollistaminen, varsinkin niin suureen oppilaitokseen kun Järvenpään lukio, olisi välinpitämätöntä. Merkittävä osa lukion opiskelijoista, henkilökunnasta ja heidän läheisistään kuuluvat riskiryhmään, ja varsinkin heidän terveytensä vaarantaminen olisi suorastaan epäinhimillistä. Lisäksi jopa Helsingistä ja Hämeenlinnasta asti Järvenpään lukiolle matkustavat opettajat ja opiskelijat lisäävät tartuntariskiä – tartuntoja voi siis tulla Järvenpäähän hyvinkin laajalti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelta, minne suurin osa Suomessa todetuista tartuntatapauksista sijoittuvat.

Satojen opiskelijoiden saapuminen lukiolle riskeeraa myös tulevan viikon aikana ylioppilaaksi kirjoittavien opiskelijoiden terveyden ja sitä kautta mahdollisimman hyvän suoriutumisen ylioppilaskokeissa. Jäljellä olevien kevään ylioppilaskokeiden siirtyminen tulevalle viikolle aiheuttaa jo suurta ahdistusta opiskelijoissa, eikä mitään lisähäiriötä kaivata. Koulutuksen jatkuminen Järvenpään lukiossa tulisi siis tapahtua etäopetuksena niin kauan, kun riski viruksen laajemmasta leviämisestä on olemassa.

Tanska, Norja ja Viro ovat jo sulkeneet koulunsa koronariskin vuoksi, ja Suomessakin monessa koulussa opiskellaan etäopetuksen avulla. Miksi odottaisimme, että tartunnat leviävät entisestään ennen kuin alamme merkittäviin toimenpiteisiin? Etäopiskelu on nykyteknologian ja oppilaitosten yleisesti käytössä olevien ohjelmien ansiosta mahdollista ja jopa yksinkertaista, ja varsinkin lukio-opiskelijoilta etäopiskelun pitäisi onnistua sujuvasti. Kotona opiskelu toki vaatii niin opiskelijoilta kuin opettajiltakin paljon, mutta yhdenkin ihmishengen turvaaminen on kaiken tarvittavan työn arvoista.

Tilanteen aiheuttama stressi vaikeuttaa opiskelijoiden kykyä keskittyä opiskeluun sekä tulevaan koeviikkoon ja ylioppilaskirjoituksiin. Suuri osa Järvenpään lukion opiskelijoista eivät joka tapauksessa osallistu ensi viikolla tuntiopetukseen paikan päällä, sillä he tiedostavat itseensä ja läheisiinsä kohdistuvan riskin, jota joillakin ei todella ole varaa ottaa. Toisaalta jotkut tulevat kipeinä kouluun liiallisten poissaolojen pelossa.

Lukion pitäminen auki olisi monin puolin epäoikeudenmukaista useita opiskelijoita kohtaan. Järvenpään lukion opiskelijakunta vaatii siis Järvenpään kaupungin päättäjiä sulkemaan koulun tulevasta viikosta lähtien koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi lukion opiskelijoiden ja henkilökunnan sekä heidän läheistensä keskuudessa.

Unna Wallasvaara Järvenpään lukion opiskelijakunnan hallituksen puolesta, 13.3.2020

image_pdfimage_print

You may also like...